FAQ


Szukaj

Przed zamówieniem kuriera należy odpowiednio przygotować przesyłkę. Przesyłka powinna być odpowiednio zapakowana tak aby towar w niej umieszony nie uległ uszkodzeniu. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona tak aby nie było możliwe jej przypadkowe otwarcie podczas transportu co może spowodować utratę jej zawartości oraz uszkodzenie innych przesyłek w transporcie. Należy też pamiętać o ograniczeniach związanych z gabarytem przesyłki i wagą przesyłki. Przed nadaniem przesyłki należy sprawdzić dopuszczalne wymiary oraz wagę.

Przewoźnicy weryfikują czy parametry przesyłki czyli wymiary, wagę oraz rodzaj opakowania są zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli zadeklarowane parametry przesyłki nie są zgodne ze stanem faktycznym przewoźnik doliczy do przesyłki dodatkowe opłaty związane z weryfikacją oraz dopłaty wynikające z rzeczywistych parametrów przesyłki.

Do zamknięcia opakowania należy stosować taśmę samoprzylepną przeznaczoną do pakowania. Do zamknięcia opakowania w szczególności nie należy stosować taśmy maskującej (malarskiej), taśmy celofanowej, taśmy izolacyjnej czy sznurka.

Opakowanie nie może być uszkodzone. Jeżeli opakowanie było używane wcześniej to należy usunąć z niego wszelkie niepotrzebne oznaczenia, etykiety i informacje oraz odpowiednio zabezpieczyć aby nie uległo ono uszkodzeniu podczas transportu.

Opakowanie należy dostosować do zawartości i wagi przesyłki. Jeśli opakowanie będzie niedostosowane do wagi przedmiotów w nim umieszczonych to wówczas podczas transportu może ono ulec uszkodzeniu.

Zawartość przesyłki wewnątrz opakowania powinna być unieruchomiona przy pomocy odpowiedniego materiału amortyzującego tak aby zawartość nie przemieszczała się wewnątrz opakowania.

Jeżeli w opakowaniu znajduje się kilka elementów, każdy z nich powinien być zabezpieczony osobno.

Najczęściej obsługiwane typy przesyłek: przesyłki kopertowe, przesyłki umieszczona w paczkach oraz przesyłki umieszczona na paletach. 

Najczęściej obsługiwane rodzaje opakowań: opakowania standardowe czyli opakowania kartonowe o kształcie prostopadłościanu oraz opakowania niestandardowe czyli opakowania o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym, nieregularnym z wystającymi elementami, które wymagają specjalnej obsługi w czasie transportu (np. posiada etykietę lub piktogram ostrożnie szkło, uwaga góra/dół itd.).

Standardowa koperta to koperta papierowa, koperta tekturowa lub koperta z wypełniaczem bąbelkowym której długość nie przekracza 35 cm, szerokość nie przekracza 25 cm, a wysokość nie przekracza 5 cm.

Opakowanie standardowe to karton z tektury o kształcie prostopadłościanu, nieposiadający żadnych odkształceń, wybrzuszeń, wgnieceń oraz wystających elementów.

Opakowanie niestandardowe to opakowanie o kształcie nieregularnym, cylindrycznym, okrągłym, owalnym, z wystającymi elementami, wymagające specjalnej obsługi w czasie transportu.

Opakowanie, w którym przesyłane będą przedmioty kruche takie jak szkło, wyroby ceramiczne, dzieła sztuki, sprzęt elektroniczny itp., jeśli są dopuszczone przez przewoźnika do transportu, powinno być odpowiednio oznaczone i opisane (np. uwaga szkło, ostrożnie, przedmioty kruche, góra/dół, itp.). Przesyłki zawierające przedmioty kruche mogą wymagać dodatkowego materiału amortyzującego i podwójnego opakowania, należy je oddzielić od siebie oraz od rogów i boków opakowania.

Paleta standardowe to paleta, której wymiary podstawy są równe odpowiednio 120 cm x 80 cm. Wysokość palety wraz z umieszczonym na niej towarem nie może przekroczyć 180 cm. Towar znajdujący się na palecie nie może wystawać poza krawędzie palety, a przedmioty umieszczone na palecie powinny być do niej przymocowane tak aby nie przemieszczały się podczas transportu.

Palety nie spełniające warunków palety standardowej definiowane są jako palety niestandardowe. Palety niestandardowe nie są obsługiwane przez większość przewoźników lub ich transport możliwy jest wyłącznie po wniesieniu dodatkowej opłaty. Jeśli w formularzu nie ma opcji wyboru palety niestandardowej to wówczas taka przesyłka nie będzie odebrana przez kuriera, a jeśli zostanie odebrana to w taki wypadku zostanie naliczona dodatkowa opłata za obsługę palety niestandardowej.

Każda przesyłka, która jest zapakowana w karton z tektury o kształcie prostopadłościanu, nieposiadający żadnych odkształceń, wybrzuszeń, wgnieceń oraz wystających elementów jest traktowana jako przesyłka standardowa. Każda przesyłka niespełniająca powyższych wymagań jest traktowana jako przesyłka niestandardowa.

Każde opakowane niespełniające definicji opakowania standardowego, a w szczególności opakowanie o kształcie nieregularnym, cylindrycznym, okrągłym, owalnym, z wystającymi elementami, wymagające specjalnej obsługi w czasie transportu (np. posiada etykietę lub piktogram ostrożnie szkło, uwaga góra/dół itd.), owinięte folią lub innym materiałem, który utrudnia jego przesuwanie, jest traktowane przez przewoźników jako przesyłka niestandardowa i w taki przypadku przewoźnik pobiera dodatkową opłatę.


Dokument transportowy (czy też list przewozowy lub etykieta) to dokument, który zawiera niezbędne informacje do realizacji doręczenia przesyłki. Dokument transportowy jest dokumentem towarzyszącym każdej przesyłce na jej trasie. Na dokumencie transportowym znajdują się informacje o Nadawcy, Odbiorcy, parametrach przesyłki oraz usługach dodatkowych.

Dokument transportowy generowany jest automatycznie przez serwis. W szczególnych przypadkach dla wybranych przewoźników dokument transportowy nie jest generowany automatycznie przez serwis, a dostarczany przez kuriera. Informacja ta znajduje się w szczegółach zamówienia.

Użytkownik otrzymuje dokument transportowy po opłaceniu zamówienia na wskazany adres e-mail lub jest on dostępny dla użytkowników zalogowanych w Panelu Klienta.

Jeśli konto w serwisie nie zostało zarejestrowane lub zamówienie składane jest przez użytkownika niezalogowanego to w takim wypadku należy pamiętać aby sprawdzić adres e-mail przed opłaceniem zamówienia.

Jeśli po opłaceniu zamówienia nie zostały wygenerowane dokumenty transportowe lub nie została wysłana wiadomość zawierająca dokumenty transportowe to prawdopodobnie wynika to z błędnie wypełnionego formularza lub błędnie działającego systemu przewoźnika. W takim wypadku system powinien wysłać automatyczną informację o błędzie.

Inną przyczyną może być fakt, że wiadomość z potwierdzeniem opłacenia zamówiła w której znajdują się dokumenty transportowe trafiła do folderu SPAM lub innego folderu (społeczności, oferty, powiadomienia lub inne).

Jeśli dokument transportowy jest wymagany to należy go wydrukować i bezwzględnie przykleić na przesyłkę. Pozostałe egzemplarze należy przekazać kurierowi oraz pozostawić jako potwierdzenie nadania przesyłki. Ilość egzemplarzy dokumentów transportowych jest zróżnicowana i zależy od wymagań przewoźnika (serwis generuje wymaganą przez przewoźnika ilość egzemplarzy).

Jeśli dokument transportowy jest wymagany to pod żadnym pozorem nie należy wydawać kurierowi przesyłki bez etykiety lub w oparciu o etykietę wypisaną ręcznie przez kuriera ponieważ w zależności od wybranego przewoźnika może zostać naliczona dodatkowa opłata za wydanie dokumentu ręcznego, przesyłka może nie zostać doręczona do Odbiorcy oraz może zostać naliczona opłata za zwrot do Nadawcy, przelew pobraniowy może nie zostać zrealizowany w terminie.


Status przesyłki można śledzić na stronie Śledzenie Przesyłki. Status przesyłki można śledzić podając numer przesyłki, który znajduje się na dokumencie transportowym. Po podaniu numeru przesyłki należy wybrać przewoźnika i kliknąć przycisk szukaj. Statusy przesyłek pobierane są bezpośrednio z systemu przewoźnika i mogą być opóźnione lub różnić się w stosunku do stanu faktycznego. Status przesyłki można też sprawdzić bezpośrednio na stronie przewoźnika klikając na numer przesyłki. Status przesyłki na stronie przewoźnika może się różnić od statusu przesyłki, który został pobrany z systemu przewoźnika.


Jedna przesyłka – jedna paczka (opakowanie). Warto zapamiętać tę zasadę. Jeśli chcemy wysłać na przykład dwie paczki, to zamawiamy dwie przesyłki. Wciąż zdarzają się sytuacje, w których nasi klienci decydują się na wysyłanie jednej przesyłki w dwóch lub kilku „częściach”. To błąd.

Zacząć należy od wytłumaczenia że w tym rozumieniu zapakowany przez nas przedmiot – czyli „paczka” („opakowanie”) to jeszcze nie „przesyłka”. Na czym polega różnica? „Paczka” to przedmiot, odpowiednio przygotowany (opakowany) do przekazania kurierowi. Dopiero stanie się „przesyłką”, gdy odbierze ją kurier, gdy zostanie zarejestrowana w systemie, będzie posiadała swój numer, widniejący na dokumencie transportowym (etykiecie).

Jeśli więc przygotowaliśmy na przykład dwie paczki, powinniśmy zamówić usługę doręczenia dwóch przesyłek, wydrukować dwie etykiety i przykleić je – po jednej, na każdej z paczek.

Ponadto trzeba zaznaczyć, że przedmiot (przedmioty), który chcemy wysłać, powinien być poprawnie opakowany jeszcze przed przybyciem kuriera. Jego zadaniem jest jego odbiór, nie zaś doradztwo w zakresie pakowania przesyłek. Trzeba także pamiętać, że kurier może odmówić przyjęcia nieprawidłowo przygotowanej paczki. Sprawdź też informacje na temat rodzajów opakowań.

W całym procesie doręczania przesyłek kluczowe znaczenie ma tak zwana etykieta, czyli dokument transportowy. Niedopuszczalne jest przyklejanie tej samej etykiety do dwóch lub więcej zapakowanych przedmiotów. Takie postępowanie może spowodować, że przesyłka (lub jej część, na przykład jedna z paczek) zostanie zagubiona, trafi do magazynu, ogólnie rzecz biorąc: nie dotrze do miejsca przeznaczenia. Odnalezienie jej i ponowne zlecenie doręczenia będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami.

Dodajmy, że etykieta jest w naszym serwisie przygotowana do druku w dwóch lub więcej egzemplarzach na jednej stronie. To nie znaczy jednak, że można ją przykleić do dwóch paczek – drugi egzemplarz odcinamy i zachowujemy dla siebie jako potwierdzenie nadania przesyłki.

Więcej informacji o etykiecie (dokumencie transportowym) znajdziesz tutaj: Dokument transportowy.

Jest także drugi sposób na wysłanie kilku paczek. Serwis umożliwia wysłanie jednej przesyłki złożonej z dwóch lub więcej paczek. Można skorzystać z tej funkcji – wówczas przy zamawianiu przesyłki trzeba zaznaczyć większą niż 1 ilość „sztuk”. Wydrukowana etykieta będzie wówczas posiadała adnotację: „1 z 2”, „2 z 2”, itd.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z obsługą serwisu.

Gdy popełniliśmy błąd, należy wysłać do obsługi prośbę o anulację błędnego zamówienia. W tym wypadku pieniądze zostaną zwrócone.


Dokumenty transportowe (etykiety) wygenerowane zostaną automatycznie po opłaceniu zamówienia i wysłane na zostaną adres e-mail wskazany w zamówieniu oraz dostępne są w Panelu Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności dokumentów opisano poniżej.

 

1. Dokumenty transportowa dostępne są w wiadomości e-mail, która zostanie wysłana po opłaceniu zamówienia. W wiadomości znajduje się przycisk Szczegóły zamówienia oraz przycisk Dokumenty transportowe. Po kliknięciu na przycisk otwiera się profil zamówienia, gdzie w tabeli z przesyłkami znajduje się niebieski przycisk z ikoną. Po kliknięciu na ten przycisk w osobnej zakładce otwiera się dokument transportowy w formacie pdf lub pojawia się informacja dot. dokumentów transportowych. W szczególnych przypadkach dla wybranych przewoźników dokument transportowy nie jest generowany automatycznie przez serwis, a dostarczany jest przez kuriera. Informacja ta znajduje się w szczegółach zamówienia.

Wiadomość z potwierdzeniem opłacenia zamówienia wysyłana jest natychmiast po autoryzacji płatności (maksymalnie kilka minut, szczegóły dotyczące autoryzacji płatności znajdują się w innym artykule) na adres e-mail, który został podany przed opłaceniem zamówienia lub podczas rejestracji konta w serwisie. Jeśli wiadomość nie została dostarczona to najprawdopodobniej wynika to z błędu w zamówieniu, podania błędnego adresu e-mail lub filtrów antyspamowych. Jeżeli w ciągu kilku minut od opłacenia zamówienia nie otrzymają Państwo wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia prosimy o sprawdzenie skrzynki SPAM lub podobnej (szczegóły dotyczące filtrów antySMAPowych znajdują się w innym artykule), a następnie kontakt z obsługą serwisu poprzez formularz kontaktowy.

 

2. W przypadku gdy posiadamy zarejestrowane konto w serwisie dokumenty dostępne są w Panelu Klienta w zakładce zamówienia. W zakładce zamówienia przy danej danym zamówieniu znajduje się niebieski przycisk z ikoną. Po kliknięciu na ten przycisk dokumenty transportowe pobierana są bezpośrednio na urządzenie użytkownika. W tym wypadku, jeśli w zamówieniu znajduje się więcej niż jedna przesyłka wówczas w jednym pliku pdf pobierane są dokumenty transportowe dla wszystkich przesyłek znajdujących się w danym zamówieniu.

 

3. W przypadku gdy posiadamy zarejestrowane konto w serwisie dokumenty dostępne są w Panelu Klienta w zakładce przesyłki. W zakładce przesyłki przy danej przesyłce znajduje się niebieski przycisk z ikoną. Po kliknięciu na ten przycisk w osobnej zakładce otwiera się dokument transportowy w formacie pdf lub pojawia się informacja dot. dokumentów transportowych.


Jeśli dokument transportowy jest wymagany to pod żadnym pozorem nie należy wydawać kurierowi przesyłki bez etykiety lub w oparciu o etykietę wypisaną ręcznie przez kuriera ponieważ w zależności od wybranego przewoźnika może zostać naliczona dodatkowa opłata za wydanie dokumentu ręcznego, przesyłka może nie zostać doręczona do Odbiorcy oraz może zostać naliczona opłata za zwrot do Nadawcy, przelew pobraniowy może nie zostać zrealizowany w terminie.

Jeśli dokument transportowy jest wymagany to należy go wydrukować i bezwzględnie przykleić na przesyłkę. Pozostałe egzemplarze należy przekazać kurierowi oraz pozostawić jako potwierdzenie nadania przesyłki. Ilość egzemplarzy dokumentów transportowych jest zróżnicowana i zależy od wymagań przewoźnika (serwis generuje wymaganą przez przewoźnika ilość egzemplarzy).

Dokument transportowy generowany jest automatycznie przez serwis po opłaceniu zamówienia na zlecenie odbioru i doręczenia przesyłki. W szczególnych przypadkach dla wybranych przewoźników dokument transportowy dostarczany jest przez kuriera. Informację o tym czy dokumenty są wymagane można znaleźć w szczegółach zamówienia.


Dokumenty transportowe (etykiety) wygenerowane zostaną automatycznie po opłaceniu zamówienia i wysłane na zostaną adres e-mail wskazany w zamówieniu oraz dostępne są w Panelu Klienta.

Jeśli po opłaceniu zamówienia nie zostały wygenerowane dokumenty transportowe lub nie została wysłana wiadomość zawierająca dokumenty transportowe to prawdopodobnie wynika to z błędnie wypełnionego formularza lub błędnie działającego systemu przewoźnika. Jeśli w zamówieniu pojawił się błąd to w takim wypadku system wysyła automatyczną wiadomość, iż w danym zamówieniu pojawił się błąd. Poniżej wymieniliśmy większość przyczyn, które mogą być powodem błędów:

- niepoprawne dane Nadawcy lub Odbiorcy

- błędna nazwa miejscowości

- błędny kod pocztowy

- niewypełnione pole telefon

- przewoźnik nie przyjmuje zleceń na wybrany w formularzu dzień

- tymczasowy problem z systemem przewoźnika

Zdarza się też, że wiadomość z potwierdzeniem opłacenia zamówiła w której znajdują się dokumenty transportowe trafiła do folderu SPAM lub innego folderu (społeczności, oferty, powiadomienia lub inne). Szczegóły dotyczące filtrów antySMAPowych znajdują się w innym artykule.

Wszystkie błędy staramy się poprawiać natychmiast po otrzymaniu wiadomości z systemu przewoźnika o ile to oczywiście jest możliwe.

W szczególnych przypadkach dla wybranych przewoźników dokument transportowy nie jest generowany automatycznie przez serwis, a dostarczany przez kuriera. Informacje na temat dokumentów transportowych można znaleźć w szczegółach zamówienia.


Dokumenty transportowe (etykiety) wygenerowane zostaną automatycznie po opłaceniu zamówienia i wysłane na zostaną adres e-mail wskazany w zamówieniu lub dostępne są po zalogowaniu w Panelu Klienta.

Jeśli po opłaceniu zamówienia nie została wysłana wiadomość z dokumentami transportowymi lub nie są one dostępne w Panelu Klienta to prawdopodobnie wynika to z błędnie wypełnionego formularza lub błędnie działającego systemu przewoźnika. W takim wypadku system powinien wysłać automatyczną informację o błędzie. Inną przyczyną może być fakt, że wiadomość z potwierdzeniem opłacenia zamówiła w której znajdują się dokumenty transportowe trafiła do folderu SPAM lub innego folderu (społeczności, oferty, powiadomienia lub inne). W takim wypadku należy sprawdzić foldery obsługujące SPAM lub inne foldery obsługujące powiadomienia.

W szczególnych przypadkach dla wybranych przewoźników dokument transportowy nie jest generowany przez serwis, a dostarczany przez kuriera. Szczegółowa informacja na ten temat dostępna jest w szczegółach zamówienia, które zawsze wysyłane są w wiadomości z potwierdzeniem opłacenia zamówienia lub dostępne są po zalogowaniu w Panelu Klienta.

Jeśli dokument transportowy jest wymagany to należy go wydrukować i bezwzględnie przykleić na przesyłkę. Pod żadnym pozorem nie należy wydawać kurierowi przesyłki bez etykiety lub w oparciu o etykietę wypisaną ręcznie przez kuriera ponieważ w zależności od wybranego przewoźnika może zostać naliczona dodatkowa opłata za wydanie dokumentu ręcznego, przesyłka może nie zostać doręczona do Odbiorcy oraz może zostać naliczona opłata za zwrot do Nadawcy, przelew pobraniowy może nie zostać zrealizowany w terminie.


Przesyłki odbierane są od nadawcy w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00. Przewidywany termin odbioru uzależniony jest od godziny autoryzacji płatności oraz przewoźnika. Zaznaczamy, iż termin (data oraz godzina) odbioru przesyłki nie jest terminem gwarantowanym. Jeśli we wskazanym w zamówieniu terminie kurier nie odebrał przesyłki to prawdopodobnie podejmie próbę odbioru następnego dnia roboczego. Proszę pamiętać, iż pod adresem wskazanym w formularzu musi znajdować się osoba, która wyda przesyłkę kurierowi.

Przesyłki krajowe doręczane są do odbiorców z przewidywanym terminem dostawy następnego dnia roboczego od dnia nadania w godzinach 8.00-17.00. Zaznaczamy, iż termin doręczenia przesyłki nie jest terminem gwarantowanym. Proszę pamiętać, iż pod adresem wskazanym w formularzu musi znajdować się osoba, która odbierze przesyłkę od kuriera.

Przesyłki międzynarodowe doręczane są do odbiorców w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00. Przewidywany termin doręczenia przesyłki do odbiorcy waha się od dwóch do siedmiu dni roboczych w zależności od kraju doręczenia, jednakże nie jest to termin gwarantowany. Proszę pamiętać, iż pod adresem wskazanym w formularzu musi znajdować się osoba, która odbierze przesyłkę od kuriera.

W zależności od ilości obsługiwanych paczek, godziny odbioru mogą się różnić i kurier może pojawić się pod wskazanym adresem również po godzinie 17:00 lub przed godziną 8:00. Należy zatem przyjąć, iż godziny odbioru lub doręczenia przesyłek są godzinami orientacyjnymi.

Przed odbiorem lub doręczeniem przesyłki kurier może zadzwonić i poinformować o odbiorze lub doręczeniu przesyłki jednak nie jest to standardowa praktyka (nie zawsze kurier dzwoni przed odbiorem lub doręczeniem przesyłki). Najczęściej kurier dzwoni na kilka minut przed odbiorem lub doręczeniem przesyłki chcąc upewnić się czy w danej lokalizacji jest osoba, która wyda lub przyjmie przesyłkę.


Godzin odbiorów lub doręczeń przesyłek nie można w żaden sposób zawężać, a zatem w lokalizacji wskazanej w zamówieniu, osoba nadająca przesyłkę lub odbierająca przesyłkę musi czekać na kuriera. Przesyłki odbierane są od nadawcy i doręczane do odbiorcy w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 17.00.

Daty odbiorów przesyłek można określić na etapie składania zamówienia, ale wyłącznie dla przesyłek nadawanych w Polsce. Data ta może zostać automatycznie zmienia w przypadku gdy po dodaniu do koszyka i przed opłaceniem zamówienia dane przesyłki zostaną edytowane (wówczas system zmieni datę na domyślną) lub gdy autoryzacja płatności nastąpi następnego dnia.

Dla przesyłek nadawanych do Polski (nadanie z zagranicy) daty i godziny odbioru przesyłki nie można w żaden sposób zawężać, a zatem w lokalizacji wskazanej w zamówieniu, osoba nadająca przesyłkę musi czekać na kuriera. Przesyłki odbierane są od nadawcy w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 17.00. Na odbiór przesyłki nadawanej do Polski trzeba czekać do dwóch dni roboczych.

Przesyłki krajowe doręczane są do odbiorców następnego dnia roboczego od dnia nadania przesyłki. Przesyłki międzynarodowe doręczane są do odbiorców od dwóch do siedmiu dni roboczych w zależności od kraju doręczenia.

Zarówno terminy odbiorów jak i doręczeń nie są w żaden sposób gwarantowane i zależą wyłącznie od przewoźnika. Jeśli przesyłka nie została odebrana lub doręczona w zakładanym terminie należy kontaktować się z obsługą serwisu lub bezpośrednio z przewoźnikiem.


Przesyłki doręczane są przez kuriera do Odbiorcy w dni robocze, najczęściej następnego dnia roboczego licząc od daty nadania przesyłki czyli odbioru przesyłki przez kuriera od Nadawcy, jednak z zastrzeżeniem, iż nie jest to termin gwarantowany. Na kuriera trzeba czekać pod wskazanym w formularzu adresem. Przesyłki kurierzy doręczają do Odbiorcy w godzinach od 8.00 do 17.00. Nie ma możliwości zawężania godziny doręczenia przesyłki. Kurier przed doręczeniem przesyłki może zadzwonić pod numer telefonu wskazany w formularzu natomiast nie jest to obowiązek kuriera. Jeśli pod adresem wskazanym w formularzu nie będzie Odbiorcy (czyli adresata), kurier nie doręczy przesyłki. W takim wypadku kurier przyjedzie kolejnego dnia roboczego.

Czasami kurierzy zaznaczają w systemie przewoźnika, iż w danym dniu Odbiorcy przesyłki (czyli adresata) nie było we wskazanej w zamówieniu lokalizacji. Najczęściej wynika to z faktu, iż Odbiorcy rzeczywiście nie było we wskazanej w zamówieniu lokalizacji, ale czasami zdarza się, iż kurier ma w danym dniu zbyt dużo zleceń i nie mogąc zdążyć z obsługą wszystkich zleceń i właśnie w taki sposób oznacza w systemie status przesyłki. Przesyłka w takim wypadku zostanie najczęściej doręczona następnego dnia roboczego.

W przypadku przesyłek międzynarodowych, termin doręczenia przesyłki przez kuriera do Odbiorcy wacha się od 2 do 5 dni roboczych i zależy od kraju doręczenia, jednak z zastrzeżeniem, iż nie jest to termin gwarantowany. Terminy doręczeń można sprawdzić w zakładce obsługiwane kraje.

Jeśli kurier nie doręczy przesyłki to w takim wypadku przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy lub przesłana do magazynu. Usługa zwrotu do nadawcy oraz usługa magazynowania jest usługą płatną i w takim wypadku przewoźnik doliczy dodatkowe opłaty do tej przesyłki. W przypadku problemów z doręczeniem przesyłki należy skontaktować się z obsługą serwisu poprzez formularz kontaktowy i podać numer przesyłki.


Kurierzy odbierają przesyłki od Nadawcy w dniu wybranym w formularzu. Informacja na temat terminu odbioru przesyłki dostępna jest w szczegółach zamówienia. Szczegóły zamówienia wysyłane są w wiadomości potwierdzającej opłacenie zamówienia lub dostępne są po zalogowaniu w panelu Klienta.

Przesyłki kurierzy odbierają od Nadawcy w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00. Termin odbioru przesyłki (data i godzina) wybrany w formularzu jest terminem orientacyjnym i nie jest terminem gwarantowanym. Godzin odbioru przesyłki nie można ustawiać lub zawężać.

Kurierzy odbierają przesyłki z adresu podanego w formularzu. Przed odbiorem przesyłki kurier może zadzwonić i poinformować o odbiorze przesyłki jednak nie jest to standardowa praktyka (nie zawsze kurier dzwoni przed odbiorem przesyłki). Najczęściej kurier dzwoni na kilka minut przed odbiorem przesyłki chcąc upewnić się czy w danej lokalizacji jest osoba, która wyda przesyłkę.

Jeśli kurier nie odebrał przesyłki z wyznaczonym terminie to prawdopodobnie podejmie próbę odbioru następnego dnia roboczego. Proszę pamiętać, iż pod adresem wskazanym w formularzu musi znajdować się osoba, która wyda przesyłkę kurierowi.

Jeśli kurier nie odebrał przesyłki to można skontaktować się w tej sprawie z przewoźnikiem (firmą kurierską) i podać numer przesyłki oraz numer zlecenia. Numer zlecenia dostępny jest w szczegółach zamówienia.

Jeśli w kolejnych dniach kurier nie odbierze przesyłki to w takim wypadku należy skontaktować się z obsługą serwisu podając numer przesyłki. Wówczas obsługa podejmie próbę interwencji lub wyśle ponownie zlecenie do przewoźnika, ale w takim wypadku numer przesyłki może się zmienić. Jeśli numer przesyłki w wyniku ponowienia zlecenia zostanie zmieniony to w takim wypadku należy ponownie wydrukować i przykleić do przesyłki etykietę. Obsługa serwisu wyśle odpowiednią informację w tej sprawie.

Czasami kurierzy zaznaczają w systemie przewoźnika, iż w danym dniu nadawcy nie było we wskazanej w zamówieniu lokalizacji lub że przesyłka nie była przygotowana, itp. Najczęściej wynika to z faktu, iż nadawcy rzeczywiście nie było we wskazanej w zamówieniu lokalizacji lub paczka nie była przygotowana, ale czasami zdarza się, iż kurier ma w danym dniu zbyt dużo zleceń i nie mogąc zdążyć z obsługą wszystkich zleceń właśnie w taki sposób oznacza w systemie status przesyłki. Przesyłka w takim wypadku zostanie najczęściej odebrana lub doręczona następnego dnia roboczego, natomiast zdarza się również, iż kurier anuluje zlecenie. W takim wypadku należy skontaktować się z przewoźnikiem i podać numer przesyłki i numer zlecenia. Wówczas kurier powinien ponownie pojawić się po odbiór przesyłki.


Kurierzy odbierają i doręczają przesyłki w dniach wskazanych w zamówieniu. W lokalizacji wskazanej w zleceniu przesyłki, osoba wydająca lub odbierająca przesyłkę musi czekać na kuriera.

Jeśli kurier nie odebrał lub nie doręczył przesyłki to prawdopodobnie zlecenie odbioru lub doręczenia zostanie zrealizowane następnego dnia roboczego.  

Należy pamiętać, iż przesyłki odbierane są od nadawcy i doręczane do odbiorcy w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 17.00. Godzin odbiorów i doręczeń przesyłek nie można w żaden sposób zawężać.

Jeśli kurier nie zrealizuje zlecenia odbioru lub doręczenia przesyłki to w takim wypadku należy skontaktować się z obsługą serwisu podając numer przesyłki.

W przypadku gdy kurier nie zrealizuje zlecenia odbioru przesyłki to wówczas obsługa podejmie próbę interwencji lub wyśle ponownie zlecenie do przewoźnika, ale w takim wypadku numer przesyłki może się zmienić. Jeśli numer przesyłki w wyniku ponowienia zlecenia zostanie zmieniony to w takim wypadku należy ponownie wydrukować i przykleić do przesyłki etykietę. Obsługa serwisu wyśle odpowiednią informację w tej sprawie.

Jeśli kurier nie doręczy przesyłki to w takim wypadku przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy lub przesłana do magazynu. Usługa zwrotu do nadawcy oraz usługa magazynowania jest usługą płatną i w takim wypadku przewoźnik doliczy dodatkowe opłaty do tej przesyłki. W przypadku problemów z doręczeniem przesyłki należy skontaktować się z obsługą serwisu poprzez formularz kontaktowy i podać numer przesyłki.

Każdy kurier obsługuje wyznaczony obszar (rejon) i najczęściej dana lokalizacja obsługiwana jest przez kuriera w tych samych godzinach, choć nie należy się tym sugerować. Większość kurierów dzwoni do nadawcy lub odbiorcy przez odbiorem lub doręczeniem przesyłki choć nie jest to reguła. Niestety najczęściej kurier dzwoni na kilka minut przed odbiorem lub doręczeniem przesyłki chcąc upewnić się czy w danej lokalizacji jest osoba, która wyda lub odbierze przesyłkę.

Czasami kurierzy zaznaczają w systemie przewoźnika, iż w danym dniu nadawcy lub odbiorcy nie było we wskazanej w zamówieniu lokalizacji. Najczęściej wynika to z faktu, iż nadawcy lub odbiorcy rzeczywiście nie było we wskazanej w zamówieniu lokalizacji, ale czasami zdarza się, iż kurier ma w danym dniu zbyt dużo zleceń i nie mogąc zdążyć z obsługą wszystkich zleceń i właśnie w taki sposób oznacza w systemie status przesyłki. Przesyłka w takim wypadku zostanie najczęściej odebrana lub doręczona następnego dnia roboczego.


Jeśli kurier przyjechał, ale nie odebrał przesyłki to najczęściej jest to związane z nieprzygotowaną przesyłką na przykład nie wydrukowano i nie przyklejono do przesyłki etykiety lub nie zamknięto i nie zabezpieczono opakowania, przesyłką niewłaściwe zapakowaną na przykład przesyłkę zapakowano niezgodnie z deklaracją lub deklaracja wymiarów oraz wagi przesyłki nie jest zgodna ze stanem faktycznym na przykład przesyłka jest większa lub cięższa.

Przesyłka musi być zapakowana zgodnie z deklaracją jaką wybraliśmy w formularzu podczas składania zamówienia. Jeśli zadeklarowaliśmy, iż przesyłka zapakowana jest w "opakowanie standardowe" to należy ją zapakować zgodnie z deklaracją w karton z tektury o kształcie prostopadłościanu. Jeśli natomiast zadeklarowaliśmy, iż jest to przesyłka niestandardowa (czyli zapakowana w "opakowanie niestandardowe") to towary w niej zawarte należy odpowiednio zabezpieczyć tak aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu oraz aby nie uszkodziły innych przesyłek.

Jeśli zadeklarowaliśmy rodzaj opakowania jako "opakowanie standardowe", a w rzeczywistości opakowanie przesyłki nie wypełnia definicji opakowania standardowego, a zatem przesyłka w rzeczywistości zapakowana jest w "opakowanie niestandardowe" to kurier może takiej przesyłki nie odebrać. Kurier nie ma obowiązku weryfikować rodzaju opakowania i w sytuacji gdy jednak odbierze przesyłkę gdzie deklaracja opakowania nie była zgodna ze stanem faktycznym to w takim wypadku do tej przesyłki mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za weryfikację i obsługę przesyłki niestandardowej.

Informacje na temat rodzajów opakowań można znaleźć tu: pomoc > rodzaje opakowań

Wielkość oraz waga przesyłki musi być zgodna z deklaracją gdyż jeśli rzeczywista waga przesyłki lub wymiary przesyłki są większe od zadeklarowanych to kurier może nie odebrać takiej przesyłki. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy rzeczywista waga przesyłki znacznie przekracza wagę przesyłki zadeklarowaną w zamówieniu (np.: zadeklarowano wagę 1KG, a waga rzeczywista waga wynosi 30 KG). Kurier nie ma obowiązku weryfikować wagi przesyłki i w sytuacji gdy jednak odbierze przesyłkę gdzie deklaracja wagi nie była zgodna ze stanem faktycznym to w takim wypadku do tej przesyłki mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za weryfikację oraz dopłata do rzeczywistej wagi przesyłki.

W przypadku wagi na etykiecie może pojawić się waga większa od zadeklarowanej przez nas, ale może to wynikać z faktu, iż na etykiecie poza wagą rzeczywistą, która zadeklarowaliśmy, może pojawić się również tak zwana waga gabarytowa (waga przeliczeniowa), która obliczana jest w oparciu o wymiary przesyłki. W takim wypadku nie powinno być problemów z odbiorem przesyłki oraz naliczeniem dodatkowych opłat. Informacje na temat wagi gabarytowej można znaleźć w innych działach pomocy oraz w zakładce parametry przesyłek.

Jeśli przedmiotem przesyłki są materiały lub towary o większych gabarytach oraz elementy niestandardowe to takim wypadku kurier również może nie odebrać przesyłki jeśli jest ona nie odpowiednio przygotowana do transportu.

Jeśli zlecenie odbioru i doręczenia jest przesyłka znajdująca się na palecie standardowej o wymiarach 120cm x 80cm x 180cm to przesyłka musi być nadana na palecie i odpowiednio zabezpieczona do transportu. Jeśli przysyłka została umieszczona na palecie to należy ją poprawie do palety przymocować, a przesyłka nie może wystawać poza obrys palety. Ponadto dostęp do przesyłki na palecie musi umożliwiać odbiór tej palety przez kuriera (np.: załadunek specjalnym wózkiem do transportu palet). W przeciwnym wypadku kurier nie odbierze przesyłki.

W przypadku gdy kurier nie odbierze przesyłki to w zawsze można skonsultować z kurierem sposób przygotowania przesyłki. Jeśli pomimo prób uzgodnienia z kurierem sposobu przygotowania przesyłki, kurier przesyłki nie odbierze to wówczas prosimy o kontakt z obsługą serwisu.


Paczkomaty to urządzenia ze skrytkami, w których mieszczą się przesyłki o różnych rozmiarach. Można w nich odebrać, jak i nadać paczkę o określonych gabarytach. Obecnie maszyny te są już w praktycznie każdym „sąsiedztwie”, a odbiór dostępny jest przez 24h na dobę. Wyjątek stanowią automaty stojące w sklepach i galeriach handlowych o konkretnych godzinach otwarcia.

PaczkoPunkty to miejsca, gdzie odbierzesz lub nadasz przesyłkę u partnera InPost. Mogą to być m.in. sklepy, stacje paliw, kwiaciarnie, itp. PaczkoPunkty są dostępne w godzinach funkcjonowania danego partnera.

Paczkomat oraz PaczkoPunkt InPost znajdziesz przez wyszukiwarkę na naszej stronie. Wystarczy, że podasz miejscowość i ulicę lub – jeśli masz numer – kod urządzenia. Dzięki opcji nawigowania łatwo odnajdziesz drogę i poznasz szczegóły o położeniu konkretnego paczkomatu lub paczko punktu.

W przypadku gdy wybieramy usługę Paczkomaty InPost, przesyłkę należy nadać w paczkomacie lub paczko punkcie, który został wybrany w formularzu w sekcji Nadawca. Przesyłka zostanie dostarczona do paczkomatu lub paczko punktu wskazanego w formularzu w sekcji Odbiorca.

Przed nadaniem przesyłki w Paczkomacie lub PaczkoPunkcie InPost należy wydrukować i przykleić do przesyłki etykietę. Jeśli etykieta nie zostanie wydrukowana i przyklejona do opakowania to w takim wypadku przesyłki nie będzie można nadać w Paczkomacie lub PaczkoPunkcie InPost.

Nadanie przesyłki - W sieci Paczkomatów i PaczkoPunktów InPost przesyłkę należy nadać w wybranej w formularzu lokalizacji. Lokalizację paczkomatu lub paczko punktu można sprawdzić na mapie w wyszukiwarce paczkomatów. Obsługa nadania przesyłki w paczkomacie jest bardzo prosta, wystarczy zeskanować kod paskowy z numerem przesyłki, który znajduje się na etykiecie lub wpisać go ręcznie. Wówczas otworzy się skrytka w której należy umieścić paczkę. W sieci paczko punktów przesyłkę przyjmie pracownik punktu. Należy pamiętać, iż przesyłkę należy nadać w określonym czasie (najczęściej w ciągu 1 dnia roboczego od momentu opłacenia zamówienia i wygenerowania etykiety) gdyż jeśli będziemy zbyt długo zwlekać z nadaniem przesyłki etykieta utraci ważność. W takim wypadku należy skontaktować się z obsługą serwisu poprzez formularz kontaktowy podając numer przesyłki. Wówczas obsługa będzie mogła wysłać zlecenie ponownie do przewoźnika, ale w takim zmieni się numer przesyłki co będzie wiązało się z konieczność ponownego wydrukowania etykiety i przyklejenia jej do przesyłki.

Doręczenie przesyłki - Jeśli wybrana zostanie opcja doręczenia paczki do wskazanego paczkomatu lub paczko punktu to wówczas Odbiorca przesyłki otrzyma powiadomienie poprzez SMS oraz na adres e-mail z lokalizacją gdzie należy odebrać paczkę. W takim wypadku przesyłkę należy odebrać ze wskazanej w wiadomości lokalizacji. Lokalizację paczkomatu lub paczko punktu można sprawdzić na mapie w wyszukiwarce paczkomatów. Obsługa odbioru przesyłki z paczkomatu jest bardzo prosta, wystarczy podać numer telefonu oraz specjalny kod, który odbiorca paczki otrzyma we wiadomości SMS oraz e-mail'em. Wówczas otworzy się skrytka z której należy odebrać paczkę. W sieci paczko punktów przesyłkę wyda pracownik punktu. Należy pamiętać, iż przesyłkę należy odebrać w określonym czasie (najczęściej w ciągu 2 dni od momentu doręczenia paczki do wybranego punktu) gdyż jeśli będziemy zbyt długo zwlekać z odbiorem przesyłki to wówczas zostanie ona przekazana do magazynu, a następnie do nadawcy (jeśli został podany adres nadawcy). W takim wypadku należy skontaktować się z obsługą serwisu poprzez formularz kontaktowy podając numer przesyłki. Należy pamiętać, iż zwrot do nadawcy jest usługą płatną. Informacje na ten temat można znaleźć w cenniku.

Jeśli wybrana zostanie opcja doręczenia paczku kurierem to wówczas kurier InPost dostarczy przesyłkę pod adres wskazany w sekcji Odbiorca. Przesyłki doręczane są przez kuriera InPost do Odbiorcy w dni robocze, najczęściej następnego dnia roboczego licząc od daty odbioru przesyłki od Nadawcy, jednak z zastrzeżeniem, iż nie jest to termin gwarantowany. Na kuriera InPost trzeba czekać pod wskazanym w formularzu adresem. Nie ma możliwości zawężania godziny doręczenia przesyłki. Kurier InPost przed doręczeniem przesyłki może zadzwonić pod numer telefonu wskazany w formularzu natomiast nie jest to obowiązek kuriera. Jeśli pod adresem wskazanym w formularzu nie będzie Odbiorcy, kurier nie doręczy przesyłki. W takim wypadku kurier przyjedzie kolejnego dnia roboczego. Jeśli kurier nie doręczy przesyłki to wówczas należy skontaktować się z obsługą serwisu poprzez formularz kontaktowy podając numer przesyłki.

Wybierając Paczkomaty należy mieć na uwadze następujące kwestie:

 • Nadanie i doręczenie przesyłki realizowane jest w oparciu o paczkomaty lub paczko punkty zlokalizowane na terenie Polski.
 • Paczkomaty lub paczko punkty zlokalizowane są na stacjach benzynowych, przy hipermarketach i centrach handlowych, lokalnych sklepach oraz innych lokalizacjach.
 • Paczkomat lub paczko punkt można wyszukać formularzu wyślij przesyłkę. Aby wyszukać i wybrać paczkomat lub paczko punkt należy kliknąć w ikonę lupy w polu "wybierz paczkomat".
 • Przesyłka musi zostać nadana w paczkomacie lub paczko punkcie, który został wybrany w formularzu w części Nadawca.
 • Przesyłka będzie doręczona do paczkomatu lub paczko punktu wybranego w formularzu w części Odbiorca.
 • Przesyłkę należy nadać w paczkomacie lub paczko punkcie w ciągu około 1 dnia roboczego od momentu opłacenia zamówienia.
 • Przesyłka zostanie doręczona w ciągu około 1 dnia roboczego licząc od daty nadania przesyłki w paczkomacie.
 • Przesyłkę odebrać z paczkomatu lub paczko punktu w ciągu około 2 dni roboczych od momentu dostarczenia przesyłki do paczkomatu lub paczko punktu.
 • W przypadku nadawania przesyłek pobraniowych należy pamiętać, iż nie wszystkie paczkomaty lub paczko punkty obsługują przesyłki pobraniowe. Informacje na ten temat można znaleźć w wyszukiwarce paczkomatów i paczkopunktów.

Aby nadać przesyłkę w paczkomacie paczko punkcie należy:

 • Zapakować przesyłkę.
 • Wydrukować dokument transportowy.
 • Przykleić dokument transportowy do przesyłki.
 • Nadać przesyłkę w paczkomacie wybranym podczas rejestracji przesyłki w części Nadawca.

ORLEN Paczka to sieci punktów zlokalizowanych w punktach sprzedaży prasy (potocznie nazywanych kioskami ruchu), lokalnych sklepach spożywczych, stacjach paliw sieci Orlen oraz automatach paczkowych w których paczkę można nadać lub paczkę można odebrać 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Jeśli chcemy skorzystać z usług ORLEN Paczka przesyłkę należy nadać w punkcie obsługi paczek. Paczkę należy dostarczyć do punktu obsługi paczek i odebrać z punktu obsługi paczek w określonym przez ORLEN Paczka czasie.

Punkty ORLEN Paczka znajdziesz przez wyszukiwarkę na naszej stronie. Wystarczy, że podasz miejscowość i ulicę lub – jeśli masz numer – kod urządzenia. Dzięki opcji nawigowania łatwo odnajdziesz drogę i poznasz szczegóły o położeniu konkretnego punktu ORLEN Paczka.

Przed nadaniem przesyłki w sieci ORLEN Paczka należy wydrukować i przykleić do przesyłki etykietę. Jeśli etykieta nie zostanie wydrukowana i przyklejona do opakowania to w takim wypadku przesyłki nie będzie można nadać w punkcie ORLEN Paczka.

Nadanie przesyłki - W sieci ORLEN Paczka przesyłkę należy nadać w wybranej w formularzu lokalizacji. Lokalizację punktu ORLEN Paczka można sprawdzić na mapie w wyszukiwarce punktów ORLEN Paczka. W sieci ORLEN Paczka przesyłkę nadamy w automacie paczkowym lub punkcie obsługi paczek. Obsługa nadania przesyłki w automacie paczkowym ORLEN Paczka jest bardzo prosta, wystarczy zeskanować kod paskowy z numerem przesyłki, który znajduje się na etykiecie lub wpisać go ręcznie. Wówczas otworzy się skrytka w której należy umieścić paczkę. W punkcie obsługi paczek, przesyłkę przyjmie pracownik punktu. Należy pamiętać, iż przesyłkę należy nadać w określonym czasie (najczęściej w ciągu 1 dnia roboczego od momentu opłacenia zamówienia i wygenerowania etykiety) gdyż jeśli będziemy zbyt długo zwlekać z nadaniem przesyłki etykieta utraci ważność. W takim wypadku należy skontaktować się z obsługą serwisu poprzez formularz kontaktowy podając numer przesyłki. Wówczas obsługa będzie mogła wysłać zlecenie ponownie do przewoźnika, ale w takim zmieni się numer przesyłki co będzie wiązało się z konieczność ponownego wydrukowania etykiety i przyklejenia jej do przesyłki.

Doręczenie przesyłki - W przypadku przewoźnika ORLEN Paczka, Odbiorca przesyłki musi odebrać paczkę we wskazanej w zleceniu lokalizacji. Może być to automat paczkowy lub punkt obsługi paczek. Gdy paczka zostanie dostarczona do wskazanej lokalizacji, Odbiorca przesyłki otrzyma powiadomienie poprzez SMS oraz na adres e-mail z lokalizacją gdzie należy odebrać paczkę. Lokalizację punktu ORLEN Paczka można sprawdzić na mapie w wyszukiwarce punktów ORLEN Paczka. Obsługa odbioru przesyłki z automatu paczkowego jest bardzo prosta, wystarczy podać numer telefonu oraz specjalny kod, który odbiorca paczki otrzyma we wiadomości SMS oraz e-mail'em. Wówczas otworzy się skrytka z której należy odebrać paczkę. W punkcie obsługi paczek przesyłkę wyda pracownik punktu. Należy pamiętać, iż przesyłkę należy odebrać w określonym czasie (najczęściej w ciągu 2 dni od momentu doręczenia paczki do wybranego punktu) gdyż jeśli będziemy zbyt długo zwlekać z odbiorem przesyłki to wówczas zostanie ona przekazana do magazynu, a następnie do nadawcy (jeśli został podany adres nadawcy). W takim wypadku należy skontaktować się z obsługą serwisu poprzez formularz kontaktowy podając numer przesyłki. Należy pamiętać, iż zwrot do nadawcy jest usługą płatną. Informacje na ten temat można znaleźć w cenniku.

Wybierając usługę ORLEN Paczka należy mieć na uwadze następujące kwestie:

 • Nadanie i doręczenie przesyłki realizowane jest w oparciu o punkty ORLEN Paczka zlokalizowane na terenie Polski.
 • Punkty ORLEN Paczka zlokalizowane są na stacjach benzynowych, przy hipermarketach i centrach handlowych, lokalnych sklepach oraz innych lokalizacjach.
 • Punkt ORLEN Paczka można wyszukać formularzu wyślij przesyłkę. Aby wyszukać i wybrać punkt należy kliknąć w ikonę lupy w polu "wybierz punkt nadania / odbioru".
 • Przesyłka musi zostać nadana w punkcie ORLEN Paczka, który został wybrany w formularzu w części Nadawca.
 • Przesyłka będzie doręczona do punktu ORLEN Paczka wybranego w formularzu w części Odbiorca.
 • Przesyłkę należy nadać w punkcie ORLEN Paczka w ciągu około 1 dnia roboczego od momentu opłacenia zamówienia.
 • Przesyłka zostanie doręczona w ciągu około 1 dnia roboczego licząc od daty nadania przesyłki w punkcie ORLEN Paczka.
 • Przesyłkę odebrać z punktu ORLEN Paczka w ciągu około 2 dni roboczych od momentu dostarczenia przesyłki do punktu ORLEN Paczka.
 • W przypadku nadawania przesyłek pobraniowych należy pamiętać, iż nie wszystkie punkty ORLEN Paczka obsługują przesyłki pobraniowe. Informacje na ten temat można znaleźć w wyszukiwarce punktów ORLEN Paczka.

Aby nadać przesyłkę w paczkomacie paczko punkcie należy:

 • Zapakować przesyłkę.
 • Wydrukować dokument transportowy.
 • Przykleić dokument transportowy do przesyłki.
 • Nadać przesyłkę w punkcie ORLEN Paczka wybranym podczas rejestracji przesyłki w części Nadawca.

Zamówienia na import przesyłek czyli nadania przesyłek z zagranicy do Polski realizowane są wyłącznie z krajów UE. W przypadku przesyłek nadawanych z zagranicy do Polski przesyłki odbierane są od nadawcy w krajach UE w terminie od jednego do dwóch dni roboczych licząc od daty opłacenia zamówienia. Nie ma możliwości zawężania dat i godzin odbioru przesyłek od nadawcy. Przewidywany termin doręczenia przesyłki do odbiorcy w Polsce waha się od dwóch do siedmiu dni roboczych w zależności od kraju nadania. Powyższe terminy nie są gwarantowane i zależą od ilości zleceń, które w danym rejonie firma kurierska musi obsłużyć danego dnia.

Jeśli nadawcy lub odbiorcy może nie być pod adresem w godzinach odbiorów lub doręczeń przesyłek to sugerujemy nadawanie i doręczenia ich pod adres np.: miejsca pracy jeśli to oczywiście jest możliwe.

Dla przesyłek nadawanych z zagranicy do Polski dokumenty transportowe (list przewozowy lub etykieta) dostarczy kurier przy odbiorze.

W przypadku przewoźnika DPD po opłaceniu zamówienia na zlecenie odbioru przesyłki, system przewoźnika DPD zwraca automatycznie wyłącznie numer zlecenia odbioru. Numer przesyłki przypisywany jest przez system przewoźnika DPD zazwyczaj po kilku godzinach, natomiast w szczególnych przypadkach numer przesyłki przypisywany jest do zlecenia odbioru po około 24 godzinach. Numer dokumentu transportowego zostanie również przesłany na adres e-mail, który został podany w zamówieniu.


Nie zawsze istnieje możliwość uzyskania telefonu do kuriera. Kurierzy w większości przypadków dzwonią na kilka minut przez podjazdem (odbiorem lub doręczeniem) pod numer telefonu podany w formularzu. Tu należy podkreślić, iż kuriery nie mają obowiązku kontaktu telefonicznego i jest to w zasadzie w większości przypadków decyzja kuriera.
 
W przypadku niektórych przewoźników można uzyskać numer telefonu do kuriera dzwoniąc na infolinię przewoźnika lub po kliknięciu na numer zlecenia. Jeśli to możliwe staramy się ustalić numer telefonu do kuriera i jeśli jest to możliwe to przekazujemy numer telefonu w odpowiedzi zapytanie.
 
Należy pamiętać, iż kurierzy najczęściej odbierają lub doręczają przesyłki w godzinach od 8.00 do 17.00.

Przesyłka za pobraniem to opcja w której Nadawca ustala z Odbiorcą, iż opłata za przesłany towar lub przedmiot zostanie pobrana przez kuriera podczas doręczenia przesyłki. Kwota, którą kurier pobierze od Odbiorcy przy doręczeniu przesyłki, zostanie przekazana przelewem bankowym na wskazane konto bankowe Nadawcy. Zatem jest to jedna z opcji płatności za towar lub przedmiot.

W formularzu wyślij przesyłkę podajemy kwotę, którą chcemy aby kurier pobrał od Odbiorcy i podajemy numer konta bankowego Nadawcy na które chcemy aby kwota była przekazana.

Podstawową formą opłacenia pobrania jest gotówka. Oznacza to, iż odbiorca przesyłki powinien wpłacić kurierowi kwotę pobrania w gotówce. W przypadku gdy odbiorca przesyłki opłacił zadeklarowaną wartość pobrania kartą płatniczą lub wybrał inną od gotówki formę płatności pobrana zostanie dodatkowa opłata zgodna z cennikiem.

Przypominamy o bezwzględnej konieczności nadawania przesyłek na dokumentach transportowych wygenerowanych przez serwis gdyż warunkiem otrzymania pobrania w terminie jest nadanie przesyłki na dokumencie transportowym wygenerowanym przez serwis.

Przykład: Wysyłam przedmiot za kwotę 150 PLN do Odbiorcy "X". Wartość 150 PLN wpisuję w polu "pobranie". Chcę aby pieniądze zostały przesłane na moje konto bankowe - zatem wprowadzam je w formularzu w polu konto bankowe. Przesyłka zostanie odebrana ode mnie przez kuriera, następnie przy doręczeniu kwota 150 PLN zostanie pobrana przez kuriera od Odbiorcy "X". Następnie kwota 150 PLN zostanie przesłana na moje konto bankowe, które wskazałem w formularzu.

W przypadku przesyłek pobraniowych środki są przelewane z konta przewoźnika lub konta operatora serwisu na konto Nadawcy. Kwota pobrania przekazywana jest do realizacji przelewu na wskazane w formularzu konto bankowe Nadawcy w terminie do 30 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki. Oznacza to, iż zlecenie przelewu powinno zostać zrealizowane w terminie do 30 dni roboczych licząc od dnia doręczenia przesyłki oraz, że środki zostaną zaksięgowane na koncie Nadawcy 31 dnia roboczego.

Termin realizacji uzależniony jest od kilku czynników w tym od zestawienia, które otrzymujemy od przewoźnika. Przed realizacją zlecenia dokonywana jest weryfikacja usług naliczonych przez przewoźnika w trakcie obsług odbioru i doręczenia przesyłki. W chwili obecnej proces realizacji zleceń jest całkowicie manualny co w niektórych przypadkach może powodować opóźniania w realizacji zleceń.

Informacje na temat terminów realizacji zleceń wysyłamy we wiadomości po opłaceniu zamówienia i przed odbiorem przesyłki przez kuriera. Jeśli deklarowany przez nas terminie nie jest akceptowalny to wówczas zamówienie można anulować i w takim wypadku pieniądze za zamówienie zostaną zwrócone.

Jeśli nie otrzymali Państwo przelewu w deklarowanym przez serwis terminie to należy złożyć reklamację i podać numer przesyłki lub numer zamówienia. Obsługa serwisu odpowie na zapytanie dotyczące realizacji pobrania tak szybko jak to tylko będzie możliwe.

Wszelkie reklamacje dotyczące opóźnienia realizacji zleceń przelewów należy składać za pośrednictwem formularza reklamacji lub pisemnie na adres siedziby operatora serwisu. Informacje na ten temat można znaleźć w regulaminie serwisu.

Kontakt z obsługą serwisu możliwy jest poprzez formularz kontaktowy. Nie prowadzimy obsługi stacjonarnej oraz telefonicznej. Na wszystkie zapytania staramy się odpowiadać tak szybko jak to tylko możliwe natomiast należy się liczyć z tym, iż odpowiedź na zapytanie może potrwać powyżej kilku dni roboczych.


Występuje kilka powodów braku możliwości doręczenia przesyłki. Najczęściej występujące powody braku możliwości doręczania przesyłki to:

 • nieobecność Odbiorcy przesyłki
 • adres doręczenia jest niewłaściwy lub Odbiorca odmówił przyjęcia przesyłki
 • nadanie przesyłki na liście przewozowym, który nie został wygenerowany przez serwis

W razie nieobecności Odbiorcy w miejscu wskazanym na liście przewozowym, kurier podejmie kolejną próbę doręczenia, w razie ponownej nieobecności odbiorcy przesyłkę można odebrać osobiście w siedzibie oddziału przewoźnika. Jeżeli przesyłka nie zostanie odebrana przez odbiorcę w odpowiednim terminie wskazanym w regulaminie przewoźnika, przesyłka jest zwracana do Nadawcy na koszt Zleceniodawcy. Należy podkreślić, iż przewidywanym terminem doręczenia przesyłki do Odbiorcy jest następny dzień roboczy od daty nadania przesyłki, jednakże nie jest to termin gwarantowany i zależy on od wielu niezależnych od serwisu czynników (doręczenie w mieście lub poza miastem, zbliżające się święta, dostępność obsługujących danych adres kurierów, warunki atmosferyczne, itp.).

Jeżeli przesyłka nie może być dostarczona do odbiorcy z przyczyn niezależnych od przewoźnika, obsługa serwisu lub przewoźnik zawiadomi o tym Nadawcę z równoczesnym zapytaniem o dalsze dyspozycje. W przypadku braku wydania dyspozycji co do przesyłki przez Nadawcę, zostanie wydana dyspozycja zlecenia zwrotu przesyłki do Nadawcy, a kosztami tej operacji zostanie obciążony Zleceniodawca.

W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę, zostanie wydana dyspozycja zlecenia zwrotu przesyłki do Nadawcy, a kosztami tej operacji zostanie obciążony Zleceniodawca.

W przypadku przesyłki, której doręczenie jest niemożliwe ze względu na fałszywe lub błędne dane Odbiorcy, zostanie wydana dyspozycja zlecenia zwrotu przesyłki do Nadawcy, a kosztami tej operacji zostanie obciążony Zleceniodawca.

W przypadku gdy przesyłka zostanie nadana na liście przewozowym, który nie został wygenerowany przez serwis przesyłka może trafić do magazynu. Obsługa serwisu lub przewoźnik zawiadomi o tym Nadawcę z równoczesnym zapytaniem o dalsze dyspozycje. W przypadku braku wydania dyspozycji co do przesyłki przez Nadawcę, zostanie wydana dyspozycja zlecenia zwrotu przesyłki do Nadawcy, a kosztami tej operacji zostanie obciążony Zleceniodawca lub przesyłka pozostanie w magazynie do czasu otrzymania od Zleceniodawcy stosownej dyspozycji.


Waga gabarytowa czy inaczej waga przeliczeniowa obliczana jest w oparciu o długość, wysokość i szerokość. Może być ona wyższa od wagi rzeczywistej lub niższa od wagi rzeczywistej. Cena przesyłki obliczana jest w oparciu o wyższą z wag. Wagę gabarytową oblicza się według wzoru długość [cm] x szerokość [cm] x wysokość [cm]) / [dzielnik ustalany przez przewoźnika]. Wagę gabarytową można sprawdzić w formularzu zamawiania kuriera podczas wprowadzania zamówienia. Waga gabarytowa jest obliczana po wypełnieniu w formularzu wymiarów przesyłki.

W związku z zastosowaną wagą gabarytową na etykiecie poszczególnych przewoźników może pojawić się waga większa od zadeklarowanej w formularzu, ale może to wynikać z faktu, iż na etykiecie poza wagą rzeczywistą, którą zadeklarowaliśmy, może pojawić się również tak zwana waga gabarytowa, która obliczana jest w oparciu o wymiary przesyłki.


Usługa kurierska jest usługą świadczoną przez przewoźników czyli wyspecjalizowane podmioty zajmujące się transportem towarów. Przykładem przewoźników są takie firmy jak InPost, DPD, DHL, FedEX, GLS czy UPS. Dzięki usługom kurierskim możesz wysłać dokumenty lub paczki w dowolne miejsce w Polsce lub za granicę bez konieczności wychodzenia z domu.

Po złożeniu zamówienia do przewoźnika wysyłane jest zlecenie odbioru przesyłki. Zlecenie przekazywane jest do odpowiedniego oddziału przewoźnika, a następnie zlecenie przekazywane jest przez dyspozytora kurierowi, który obsługuje obszar (rejon) w którym zlokalizowany jest adres nadawcy.

Przed przyjazdem kuriera nadawca powinien zapakować przesyłkę tak aby nie została ona uszkodzona podczas transportu. Aby przesyłka została doręczona pod właściwy adres oraz usługi dodatkowe zostały poprawnie zrealizowane (np.: pobranie, ubezpieczenie, itp.), nadawca powinien również nakleić na przesyłkę dokument transportowy (czyli etykietę). Na dokumencie transportowym znajduje się numer przesyłki, specjalny kod paskowy identyfikujący przesyłkę, adres nadawcy, adres odbiorcy oraz informacja o usługach dodatkowych.

Po odebraniu przesyłki przez kuriera trafia ona do lokalnego oddziału przewoźnika. Kurierzy pod koniec dnia roboczego (najczęściej około godziny 18) dostarczają wszystkie odebrane danego dnia przesyłki do lokalnego oddziału w którym każda przesyłka jest skanowana oraz przekazywana do transportu do magazynu centralnego lub magazynu pośredniego (zależy to od miejsca doręczenia przesyłki). Z magazynu centralnego lub pośredniego przesyłka transportowana jest do oddziału, który będzie obsługiwał doręczenie przesyłki. W większości przypadków cała operacja transportu wykonywana jest najczęściej między godziną 18.00 a godziną 6.00 rano. W oddziale, który obsługuję doręczenie, przesyłka przekazywana jest kurierowi, który doręczy przesyłkę pod wskazany przez nadawcę adres odbiorcy.

Jeśli kurierzy pod wskazanym adresem nie zastaną nadawcy lub odbiorcy przesyłki to tego samego dnia już nie będą mogli ponownie przyjechać po odbiór przesyłki lub doręczyć przesyłki. W takim wypadku kurierzy najczęściej zostawiają awizo czyli informację, iż nie zastali nadawcy lub odbiorcy. Kurierzy starają się kontaktować telefoniczne przed odbiorem lub doręczeniem przesyłki choć nie jest to standardowa praktyka.

Każda przesyłka na pewnym etapie transportu (najczęściej w magazynie centralnym lub pośrednim) jest ważona i mierzona w celu weryfikacji wymiarów oraz wagi przesyłki. Ponadto weryfikacji podlega również kształt przesyłki. Jeśli wymiary, waga lub kształt nie są zgodne z zadeklarowanymi przez nadawcę przewoźnicy naliczają dodatkowe opłaty związane z niewłaściwe zadeklarowanymi parametrami przesyłki.

Podsumowując, o czym trzeba pamiętać gdy zamawiamy kuriera? Poniżej najważniejsze informacje:

1. Zamawiający usługę kurierską podaje adres nadawcy i odbiorcy. Kurier obierze przesyłkę i doręczy ją tylko i wyłącznie zgodnie z danymi zawartymi w zleceniu.

2. Najczęściej (choć nie zawsze) kurier dzwoni przed odbiorem lub doręczeniem przesyłki, żeby upewnić się, czy jesteśmy pod adresem wskazanym w zamówieniu. Niestety zdarza się, że czyni to zaledwie kilka minut przed spotkaniem z klientem.

3. Przesyłkę należy odpowiednio zapakować. Trzeba to zrobić jeszcze przed pojawieniem się kuriera, żeby nie musiał czekać. Zawartość przesyłki wewnątrz opakowania powinna być unieruchomiona tak aby nie uległa uszkodzeniu podczas transportu.

4. Na kuriera będziemy musieli poczekać w lokalizacji wskazanej do odbioru i doręczenia przesyłki. Kuriery odbierają i doręczają przesyłki w dniach roboczych, najczęściej w godzinach od 8.00 do 17.00.

5. Większość kurierów dzwoni do nadawcy lub odbiorcy przez odbiorem lub doręczeniem przesyłki choć nie jest to reguła. Niestety najczęściej kurier dzwoni na kilka minut przed odbiorem lub doręczeniem przesyłki chcąc upewnić się czy w danej lokalizacji jest osoba, która wyda lub odbierze przesyłkę.

6. Jeśli kurier nie zastanie nas pod wskazanym adresem, wówczas podejmie kolejną próbę doręczenia. Jeśli sytuacja się powtórzy to wówczas przesyłka trafi do magazynu lub zostanie zwrócona do nadawcy i trzeba pamiętać, iż jest to dodatkowa usługa, która jest dodatkowo płatna.

7. Jeśli nie chcemy lub nie mamy możliwości żeby czekać na kuriera to wówczas należy nadać przesyłkę w automacie paczkowym (Paczkomat InPost, ORLEN Paczka, itp.) lub punkcie obsługi paczek. Tu możemy samodzielnie nadać i odebrać przesyłkę nie czekając na kuriera.

8. Bez dokumentu transportowego czyli etykiety przesyłki nie nadamy. Kurierzy większości firm przewozowych nie mają możliwości dostarczenia etykiet do nadawcy. Etykietę należy samodzielnie wydrukować i przykleić do opakowania przed przybyciem kuriera. W przeciwnym wypadku przesyłka może nie zostać odebrana, a jeśli zostanie wydana kurierowi bez dokumentów transportowych, może nie zostać doręczona pod właściwy adres.


W ramach serwisu, płatności za usługi zlecenia zamówienia kuriera online realizowane są poprzez pośrednika obsługującego płatności elektroniczne serwis tpay.com. Możliwe sposoby płatności to:

- płatność kartą
- płatność e-przelew
- płatność pre-paid
- płatność odroczona


W ramach serwisu, płatności za usługi zlecenia zamówienia kuriera online realizowane są poprzez pośrednika obsługującego płatności elektroniczne serwis tpay.com.

Jedną z form płatności są tak zwane e-przelewy (szybkie przelewy) czyli płatności poprzez system bankowości elektronicznej. Aby dokonać płatności, tpay.com przekierowuje nas na stronę logowania do wybranego wcześniej banku. Większość banków obsługuje transakcje z automatycznie wypełnionymi danymi przelewu, które generowane są przez tpay.com. Transakcja jest całkowicie automatyczna i bezpieczna ponieważ zabezpieczona jest przez system bankowości elektronicznej wybranego przez nas banku. Oczywiście warunkiem dokonana płatności w ten sposób jest posiadanie konta bankowego w danym banku oraz uruchomiona w danym banku obsługa konta poprzez system bankowości elektroniczne (tak zwane e-konto). W przypadku tej formy płatności transakcja autoryzowana jest natychmiast, najczęściej w ciągu kilkunastu sekund.

W ramach opcji e-przelew dostępna jest jeszcze opcja płatności poprzez system BLIK. W tym wypadku transakcja również autoryzowana jest natychmiast, najczęściej w ciągu kilkunastu sekund.

Jeśli posiadamy konto w banku, którego na ma na liście banków w systemie tpay.com to wówczas również możemy dokonać płatności wybierając opcję "druczek płatności". W tym wypadku dane do przelewu będą musiały być wypełnione ręcznie. Tego typu transakcja autoryzowana jest w dni robocze najczęściej w ciągu 24 godzin. Zależy to od terminów sesji księgowana transakcji w poszczególnych bankach (tak zwane sesje eliksir).

Podobnie w przypadku gdy posiadamy konto bankowe zarejestrowane w innym od Polski kraju, wówczas możemy skorzystać z opcji SEPA. W tym wypadku również dane do przelewu będą musiały być wypełnione ręcznie. Tego typu transakcja autoryzowana jest w dni robocze najczęściej w ciągu 24 godzin natomiast może zdarzyć się, iż autoryzacja tego typu transakcji może potrwać kilka dni roboczych. Zależy to od terminów sesji księgowana transakcji w poszczególnych bankach.

W przypadku danych wypełnianych ręcznie należy pamiętać aby dane były wypełnione poprawnie. Poprawnie zlecone płatności charakteryzują się:

 • poprawnie wprowadzonym w tytule płatności, unikatowym kodem transakcji (ID transakcji) generowanym przez system tpay.com (przykład kodu: TR-RX5-A1C2D),
 • poprawnie wprowadzoną kwotą transakcji, kwota transakcji nie może być mniejsza, większa lub zaokrąglona,
 • kod transakcji (ID transakcji) nie może być ponownie wykorzystany, kod transakcji (ID transakcji) jest unikatowym kodem przypisanym dla każdej transakcji i nie można wykorzystywać tego kodu ponownie dla innej transakcji.

W przypadku błędnie zleconej transakcji lub jeśli występują jakiekolwiek opóźnienia w autoryzacji płatności w celu przyspieszenia procesu skorygowania błędu lub autoryzacji transakcji prosimy o bezpośredni kontakt z pośrednikiem obsługującym płatności elektroniczne tpay.com lub bezpośrednio z obsługą naszego serwisu poprzez formularz kontaktowy.

Aby przyspieszyć procedurę można załączyć potwierdzenie przelewu. Najczęściej jest ono dostępne w postaci pliku w formacje pdf, który można ściągnąć z systemu bankowości elektronicznej w naszym banku.


W serwisie, płatności za usługi zlecenia zamówienia kuriera online realizowane są poprzez pośrednika obsługującego płatności elektroniczne serwis tpay.com.

Ze względów bezpieczeństwa system naszego partnera honoruje wyłącznie karty wydane przez Visa, MasterCard oraz Maestro z włączonym zabezpieczeniem 3D Secure (3DS). Płatność innymi kartami lub kartami bez włączonego zabezpieczenia 3D Secure nie jest możliwa.

Jeśli na etapie autoryzacji płatności pojawia się błąd to prawdopodobnie wynikać on może z tego, iż na karcie płatniczej nie uruchomiono zabezpieczenia 3D Secure. Wszystkie nowe karty powinny tego typu zabezpieczenie posiadać natomiast zdarza się, iż niestety niektóre banki nie wydają jeszcze kart z tym zabezpieczeniem lub trzeba dodatkowo poprosić o to aby na karcie uruchomić to zabezpieczenie. W takiej sytuacji sugerujemy kontakt z bankiem aby zapytać o zabezpieczenie 3D Secure.

Może też się zdarzyć, iż karta posiada to zabezpieczenie natomiast na etapie autoryzacji pojawia się błąd wynikający z tego, iż bank wydający kartę nie wdrożył jeszcze wymaganego standardu do obsługi autoryzacji 3D Secure.


Funkcjonalność PrePaid umożliwia zasilenie konta w serwisie dowolną kwotą, w ramach której można zamawiać usługi oferowane przez serwis.

Aby móc korzystać z funkcjonalności PrePaid należy zarejestrować konto w serwisie, a następnie po zalogowaniu doładować je dowolną kwotą.

Doładowanie konta realizowane jest poprzez wpłatę dowolnej kwoty przy wykorzystaniu systemu pośrednika obsługującego płatności elektroniczne (serwis tpay.com). Po wpłacie i autoryzacji płatności, zostanie wystawiona faktura za doładowanie konta PrePaid na kwotę, która została wpłacona. Kwota doładowania pojawi się na koncie i od tej chwili można korzystać z tych środków do opłacania zamówień.

Przed opłaceniem zamówienia ze środków PrePaid należy wybrać opcję płatności ze środków PrePaid. System na bieżąco sprawdza stan konta PrePaid i uniemożliwia opłacanie zamówienia jeśli kwota jest niewystarczająca do opłacenia zamówienia.

W szczególnych przypadkach konto PrePaid może został doładowane przez obsługę serwisu (np.: w związku z anulacją przesyłki).


W ramach serwisu, płatności za usługi zlecenia zamówienia kuriera online realizowane są poprzez pośrednika obsługującego płatności elektroniczne serwis tpay.com. Jedną z opcji dostępnych w panelu transakcyjnym tpay.com jest opcja płatności odroczonej. Opcja płatności odroczonej umożliwia złożenie zamówienia i opłacenia go po maksymalnie 30 dniach od daty złożenia zamówienia. Opcja “Kup teraz, zapłać później” dostępna jest podczas opłacania zamówienia w serwisie. Opcja odroczonej płatności ta może być również wykorzystywana gdy nie posiadasz rachunku bankowego w banku obsługiwanym przez szybkie płatności tpay.com lub nie posiadasz karty płatniczej. Szczegółowe informacje na temat płatności odroczonych obsługiwanych przez tpay.com znajdują się poniżej.

 

Czy korzystanie z Twisto coś kosztuje?

Korzystanie z Twisto jest bezpłatne. Pamiętaj jednak, aby zapłacić za zakupy w ciągu 30 dni. Jeśli tego nie zrobisz, Twisto będzie musiało naliczyć Ci ustawowe odsetki za opóźnienie. Będziesz otrzymywać przypomnienia mailowe od Twisto o zbliżającym się terminie zapłaty.

 

W jaki sposób przebiega proces zapłaty za zamówienie, gdy wybiorę Twisto?

Po złożeniu zamówienia w serwisie i wybraniu opcji płatności odroczonych, otrzymasz dodatkową wiadomość od Twisto. W wiadomości mailowej od Twisto znajdziesz link do płatności online i numer konta do wpłaty. Jeśli nie możesz znaleźć takiego maila, sprawdź inne foldery, w tym SPAM. Rozliczenia z Twisto możesz dokonać w ciągu 30 dniu przelewem bankowym, szybkim przelewem, BLIKIEM, a nawet przekazem pocztowym - jak Ci wygodniej.

 

Czy Twisto wymaga rejestracji?

Nie, Twisto nie wymaga rejestracji. Po wyborze metody płatności “Kup teraz, zapłać później” w panelu transakcyjnym tpay.com poprosimy Cię o podanie kilku podstawowych danych. Rejestracja w Twisto jest opcjonalna. Jeśli jej dokonasz, zyskasz kartę Twisto do płatności w każdym sklepie, stały miesięczny limit na wydatki z Twisto oraz do 45 dni na zapłatę.

 

Czy Twisto połączy się z moim kontem bankowym?

Nie, płatność z Twisto jest zupełnie niezależna od Twojego konta bankowego.

 

Czy mogę zrezygnować z zamówienia - co się wtedy stanie?

Tak, w przypadku chęci rezygnacji z zamówienia:

1. Poinformuj nas, że chcesz zrezygnować z zamówienia.

2. Po zatwierdzeniu zwrotu, prześlemy Twisto środki za dokonany zwrot.

3. Twoje zobowiązanie w Twisto zostanie zmniejszone (częściowy zwrot) lub wyzerowane.

 

Co w sytuacji, gdy zapłaciłem/am już pewną kwotę Twisto, a następnie dokonałem/am zwrotu?

Wówczas Twisto zwraca Ci odpowiednią kwotę na rachunek, z którego przekazałeś/aś środki. Na przykład, jeśli kupiłeś/aś dwie rzeczy odpowiednio za 80 i 40 zł, wpłaciłeś Twisto 100 zł, a następnie oddałeś/aś produkt za 80 zł, to Twisto odda Ci 60 zł.

 

Czy płatności Twisto w tpay.com są bezpieczne?

Tak, wszystkie płatności są realizowane w ramach szyfrowanego połączenia, a Ty nie podajesz żadnych danych dostępowych do swojego konta.

 

Jak znajdę Twisto w serwisie?

Wybierz płatność e-przelewem, a następnie w panelu transakcyjnym tpay.com kliknij w kafelek z metodą płatności “Kup teraz, zapłać później”.


W ramach serwisu, płatności za usługi realizowane są poprzez pośrednika obsługującego płatności elektroniczne serwis tpay.com.

System tpay.com autoryzuje jedynie poprawnie zlecone płatności. Większość banków obsługuje transakcje z automatycznie wypełnionymi danymi przelewu, które generowane są przez pośrednika tpay.com, natomiast może zdarzyć się, iż przelewy będą musiały być wypełnione ręcznie. Poprawnie zlecone płatności charakteryzują się:

 • poprawnie wprowadzonym w tytule płatności, unikatowym kodem transakcji (ID transakcji) generowanym przez system tpay.com (przykład kodu: TR-RX5-A1C2D),
 • poprawnie wprowadzoną kwotą transakcji, kwota transakcji nie może być mniejsza, większa lub zaokrąglona,
 • kod transakcji (ID transakcji) nie może być ponownie wykorzystany, kod transakcji (ID transakcji) jest unikatowym kodem przypisanym dla każdej transakcji i nie można wykorzystywać tego kodu ponownie dla innej transakcji.

W przypadku błędnie zleconej transakcji lub jeśli występują jakiekolwiek opóźnienia w autoryzacji płatności w celu przyspieszenia procesu skorygowania błędu lub autoryzacji transakcji prosimy o bezpośredni kontakt z pośrednikiem obsługującym płatności elektroniczne tpay.com lub bezpośrednio z obsługą naszego serwisu poprzez formularz kontaktowy.

Aby przyspieszyć procedurę można załączyć potwierdzenie przelewu. Najczęściej jest ono dostępne w postaci pliku w formacje pdf, który można ściągnąć z systemu bankowości elektronicznej w naszym banku.


Filtry antyspamowe różnych dostawców poczty e-mail, mogą kwalifikować wiadomości wysyłane przez nasz serwis jako SPAM.

Ponadto dostawcy poczty udostępniają również funkcję automatycznego filtrowania wiadomości i dodawania ich do kategorii co powoduje, iż wiadomości z potwierdzeniem mogą trafić do innych folderów (społeczności, oferty, powiadomienia lub inne).

Jeśli użytkownik serwisu nie posiada konta w serwisie, jedyną formą dostarczenia dokumentów transportowych oraz faktury jest wiadomość e-mail (potwierdzenie zamówienia) wysyłana po autoryzacji płatności. Wiadomość z potwierdzeniem zamówienia wysyłana jest na adres e-mail podany w sekcji "Dane zleceniodawcy" w "koszyku" lub w przypadku formularza szybkich nadań na adres e-mail podany w sekcji "Nadawca".

Jeżeli w ciągu kilku minut od opłacenia zamówienia wiadomości potwierdzająca złożenie zamówienia nie zostanie wysłana to prosimy o sprawdzenie folderu SPAM lub innego folderu (społeczności, oferty, powiadomienia lub inne).

W przypadku zapytania do obsługi serwisu wysyłanego poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail, odpowiedź na zapytanie będzie wysyłana na podany w formularzu adres e-mail lub jako odpowiedź na e-mail z którego wysłana była wiadomość. Jeśli odpowiedzi na zapytanie nie zostanie udzielona w rozsądnym terminie to w takim wypadku prosimy o sprawdzenie czy nasza odpowiedź nie trafiła do skrzynki SPAM lub innego folderu (społeczności, oferty, powiadomienia lub inne).

W procesie rejestracji konta, wiadomość potwierdzająca rejestrację konta wysyłana jest na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli chwilę po rejestracji konta wiadomości nie zostanie doręczona do skrzynki odbiorczej, prosimy o sprawdzenie skrzynki SPAM lub innego folderu (społeczności, oferty, powiadomienia lub inne).

Aby wiadomości wysyłane przez nasz serwis nie były traktowane jako SPAM, prosimy o odpowiednie ustawienie filtrów antySPAMowych i kategorii wiadomości.

Powyższe uwagi dotyczą w szczególności użytkowników GMAIL.


Przesyłkę można anulować jeśli nie została ona odebrana przez kuriera lub nie została dostarczona do punktu odbioru lub paczkomatu. Nie ma możliwości samodzielnego anulowania przesyłki. W tym celu należy napisać do obsługi serwisu. Gdy przesyłka zostanie anulowana to w takim wypadku środki za przesyłkę zostaną zwrócone na konto pre-paid, które będzie można wykorzystać do opłacenia kolejnego zamówienia. Aby móc korzystać z funkcjonalności pre-paid należy zarejestrować konto w serwisie. Inną opcją zwrotu środków za anulowaną przesyłkę jest zwrot transakcji poprzez pośrednika obsługującego płatności. W takim wypadku zostanie wystawiona faktura korekta, a zwrot środków zostanie zlecone u partnera obsługującego płatności. W szczególnym przypadkach może zostać pobrana zgodna z cennikiem opłata za anulację przesyłki (np.: w przypadku gdy kurier przyjechał po odbiór przesyłki i nie została ona wydana).


Zmiana adresu doręczenia przesyłki czyli tak zwane przeadresowanie jest możliwe przed odbiorem przesyłki przez kuriera oraz gdy kurier odebrał przesyłkę, ale nie została ona jeszcze doręczona.

Jeśli zamówienie na zlecenie odbioru i doręczenia przesyłki zostało opłacone i został wygenerowany numer przesyłki oraz etykieta, ale przesyłka nie została odebrana przez kuriera lub nie została dostarczona do punktu nadawczego to w takim wypadku nie ma już możliwości edycji zamówienia, a zatem nie ma możliwości samodzielnej zmiany adresu. W tym wypadku należy napisać do obsługi serwisu.

W tej sytuacji obsługa serwisu anuluje zlecenie z błędnym adresem, poprawi adres oraz wyślę nowe zlecenie do przewoźnika z poprawnym adresem. W tym wypadku zostanie zmieniony numer przesyłki oraz zostanie wygenerowana nowa etykieta, którą należy wydrukować i przykleić do przesyłki.

Jeśli zależy nam na czasie to w takim wypadku można wprowadzić nowe zamówienie z poprawnymi danymi i je opłacić, a obsługę serwisu poprosić o anulację błędnego zamówienia. W takim wypadku obsługa anuluje błędne zamówienie, wystawiona zostanie faktura korekta, a zwrot środków zostanie zlecony lub środki zostaną zwrócone na konto pre-paid.

Jeśli przesyłka została odebrana przez kuriera lub przesyłka została dostarczona do punktu nadawczego przed zmianą adresu to w takim wypadku również jest możliwa zmiana adresu, ale wówczas najczęściej będzie pobrana dodatkowa opłata za przeadresowanie przesyłki.

W przypadku gdy przesyłka zostanie odebrana przez kuriera, a informacja o zmianie adresu zostanie przekazany zbyt późno to wówczas zmiana adresu może nie być możliwa. W tym przypadku jeśli przesyłka nie zostanie doręczona to zostanie zwrócona do nadawcy lub do magazynu i wówczas zostanie naliczona opłata za zwrot do nadawcy lub opłata za magazynowanie przesyłki.

Jeśli ze względu na błąd w adresie adresat odmówił przyjęcia przesyłki to wówczas obsługa serwisu poprosi o dyspozycję zmiany adresu lub dyspozycję zwrotu do nadawcy. Należy pamiętać i wówczas zostanie naliczona opłata dodatkowa.

W przypadku gdy przesyłka została odebrana przez kuriera i chcemy aby adres doręczenia został zmieniony lub odbiorca odmówił odbioru przesyłki wówczas powinniśmy jak najszybciej powiadomić obsługę serwisu o konieczności zmiany adresu doręczenia lub zwrotu do nadawcy przez formularz kontaktowy. Obsługa serwisu wyśle stosowną dyspozycję do przewoźnika. Gdy obsługa serwisu otrzyma od przewoźnika potwierdzenie zmiany adresu to prześle w tej sprawie odpowiednią informację.

W przypadku przesyłek za pobraniem, zmiana adresu doręczenia przesyłki będzie się wiązała z opóźnieniami w przekazywaniu kwoty należnej nadawcy. Żeby zminimalizować te opóźnienia, powinniśmy jak najszybciej poinformować pracowników o zmianie adresu doręczenia przesyłki.

Przypominamy także o bezwzględnej konieczności nadawania przesyłek na dokumentach transportowych wygenerowanych przez serwis gdyż warunkiem poprawnego doręczenia przesyłki jest nadanie przesyłki na dokumencie transportowym wygenerowanym przez serwis.

W komunikacji z obsługą serwisu zawsze należy podać numer przesyłki lub numer zamówienia.


Jeśli w zamówieniu pojawił się błąd, a zamówienie zostało opłacone i poprawnie przyjęte przez system przewoźnika (czyli został wygenerowany numer przesyłki i etykieta) to w zasadzie nie ma możliwości poprawienia błędu ponieważ zlecenie jest automatycznie wysyłane do przewoźnika. W takim wypadku należy wprowadzić nowe zamówienie i wysłać do zgłoszenie z prośbą o anulowanie błędnego zamówienia i wówczas obsługa anuluje zamówienie i zleci zwrot środków za anulowane zamówienie.

Jeśli kurier odebrał przesyłkę dla której w zleceniu wprowadzono błędne informacje to w takim wypadku może zostać poprana dopłata za weryfikację przesyłki lub przeadresowanie przesyłki.

Jeśli w zamówieniu pojawił się błąd, a zamówienie zostało opłacone, ale zamówienie nie zostało przyjęte przez system przewoźnika (nie został wygenerowany numer przesyłki i etykieta) to prawdopodobnie wynika to z błędnie wypełnionego formularza lub błędnie działającego systemu przewoźnika. W takim wypadku system wysyła dodatkowa automatyczną wiadomość informującą o błędzie. W takim wypadku obsługa serwisu poprawi błąd tak szybko jak to tylko możliwe i po jego poprawieniu zlecenie zostanie wysłane do przewoźnika. Po poprawnym przyjęciu zlecenia przez przewoźnika obsługa serwisu wyśle informację o poprawionym błędzie w zamówieniu. 

Poniżej wymieniliśmy większość przyczyn, które mogą być powodem błędów:

- niepoprawne dane Nadawcy lub Odbiorcy

- błędna nazwa miejscowości

- błędny kod pocztowy

- niewypełnione pole telefon

- przewoźnik nie przyjmuje zleceń na wybrany w formularzu dzień

- tymczasowy problem z systemem przewoźnika


Integracja ze sklepami to funkcjonalność, która umożliwia import zamówień ze sklepów internetowych lub innych serwisów internetowych do naszego serwisu. Pobrane zamówienia można wybrać w naszym serwisie w procesie dodawania zamówienia na zlecenie odbioru i doręczenia przesyłki przez kuriera wybranej firmy przewozowej.

Aby importować zamówienia do naszego serwisu należy zalogować się do naszego serwisu, a następnie rozpocząć import w zakładce Import przesyłek (narzędzia > import przesyłek).

Dane do naszego serwisu importowane są z pliku o formacie CSV w związku z tym zalecamy pobranie wzorca pliku oraz import danych w oparciu o pobrany wcześniej wzorzec, który zostanie uzupełnionymi danymi pobranymi ze sklepu internetowego

Większość sklepów internetowych posiada funkcjonalność eksportu danych do pliku, a zatem w oparciu o pobrane dane oraz wzorzec pliku możemy importować dane do naszego serwisu.

Sugerowane etapy podczas importu danych do naszego serwisu:

 1. Pobieramy wzorzec pliku importu. Dostępny jest on w zakładce Import przesyłek (narzędzia > import przesyłek) po kliknięciu na przycisk "import csv".
 2. Pobierany zamówienia ze sklepu internetowego do pliku xls lub csv (w zależności od dostępnej opcji).
 3. Kopiujemy dane miedzy plikami, czyli dane z pliku pobranego ze sklepu kopiujemy do wzorca pliku importu pobranego wcześniej z naszego serwisu. Nie wszystkie kolumny we wzorcu są wymagane. Jedyną wymaganą kolumną, która musi być uzupełniona jest numer produktu, przy czym numer produktu może się powtarzać tylko wówczas jeśli numery zamówień są inne. Zapobiega to pobieraniu wcześniej importowanych danych. Oczywiście jeśli chcemy wykorzystać dane do zlecenia nadania przesyłki to plik powinien również zawierać uzupełnione kolumny z danymi adresowymi z zamówienia.

Zamówienia zostaną dodane do listy w zakładce Import przesyłek (narzędzia > import przesyłek) w której dostępne są opcje umożliwiające zamówienie kuriera z wykorzystaniem danych z importowanych zamówień poprzez zaawansowany formularz dodawania zamówienia na zlecenie odbioru i doręczenia przesyłki (wyślij przesyłkę). Ponadto, zamówienia pobrane do naszego serwisu można przenieść do archiwum lub usunąć z listy.

Przed uruchomieniem opcji wyślij przesyłkę, która dostępna jest na liście w zakładce Import przesyłek, można też wybrać szablon, który umożliwia szybsze złożenie zamówienia na zlecenie odbioru i doręczenia przesyłki. Aby skorzystać z opcji wysyłki przy użyciu szablonu należy w zakładce Szablony Przesyłek (narzędzia > szablony przesyłek) dodać szablon przesyłki.

Zamówienia oznaczone jako "wysłane" lub "przeniesione do archiwum" można zresetować i wówczas ich status zostanie ponownie ustawiony na "Do wysłania" i dostępne będą opcje "wyślij przesyłkę", "przenieś do archiwum" oraz "usuń".

Funkcje "przenieś do archiwum", "resetuj status" oraz "usuń" można uruchamiać używając funkcjonalności akcji grupowych znajdujących się nad listą zamówień w zakładce Import przesyłek.


Integracja Allegro, to funkcjonalność, która umożliwia import zamówień z serwisu Allegro do naszego serwisu. Pobrane zamówienia Allegro można wybrać w naszym serwisie w procesie dodawania zamówienia na zlecenie odbioru i doręczenia przesyłki przez kuriera wybranej firmy przewozowej.

Aby skorzystać z integracji Allegro należy posiadać zarejestrowane konto w naszym serwisie oraz posiadać konto w serwisie Allegro.

Aby importować zamówienia czyli zakończoną sprzedaż w serwisie Allegro do naszego serwisu należy zalogować się do serwisu Allegro oraz zalogować się do naszego serwisu, a następnie rozpocząć import w zakładce Import Allegro (narzędzia > import allegro).

Jeśli importujesz zamówienia pierwszy raz system Allegro zapyta czy powiązać konto z aplikacją WebAppAllegro. Jest to nazwa naszej aplikacji i aby import zamówień do naszego serwisu był możliwy należy potwierdzić powiązanie konta z aplikacją WebAppAllegro.

Importowane zamówienia zostaną dodane do listy w zakładce Transakcje Allegro (narzędzia > transakcje allegro) w której dostępne są opcje umożliwiające zamówienie kuriera z wykorzystaniem danych zamówienia Allegro poprzez zaawansowany formularz dodawania zamówienia na zlecenie odbioru i doręczenia przesyłki (wyślij przesyłkę). Ponadto, zamówienia pobrane do naszego serwisu można przenieść do archiwum lub usunąć z listy.

Przed uruchomieniem opcji wyślij przesyłkę, która dostępna jest na liście w zakładce Transakcje Allegro, można też wybrać szablon, który umożliwia szybsze złożenie zamówienia na zlecenie odbioru i doręczenia przesyłki. Aby skorzystać z opcji wysyłki przy użyciu szablonu należy w zakładce Szablony Przesyłek (narzędzia > szablony przesyłek) dodać szablon przesyłki.

Zamówienia Allegro oznaczone jako "wysłane" lub "przeniesione do archiwum" można zresetować i wówczas ich status zostanie ponownie ustawiony na "Do wysłania" i dostępne będą opcje "wyślij przesyłkę", "przenieś do archiwum" oraz "usuń".

Zamówienia Allegro oznaczone jako wysłane, przeniesione do archiwum oraz usunięte nie będą ponownie pobierane z konta Allegro.

Funkcje "przenieś do archiwum", "resetuj status" oraz "usuń" można uruchamiać używając funkcjonalności akcji grupowych znajdujących się nad listą zamówień w zakładce Transakcje Allegro.


Kod promocyjny służy do aktywacji oferty specjalnej na usługi kurierskie. Kody promocyjne można uzyskać wyszukując aktualne promocje w naszej sieci partnerskiej lub bezpośrednio w serwisie.

Aktywacja oferty specjalnej poprzez kod promocyjny możliwa jest tylko dla użytkowników posiadających konto w serwisie.

Kody promocyjne można wykorzystać do aktywacji oferty specjalnej na usługi kurierskie w ramach serwisu.

Ofertę specjalną na usługi kurierskie, aktywuje się poprzez kod promocyjny w zakładce Twój Cennik po zalogowaniu do serwisu lub podczas rejestracji konta podając kod promocyjny.

Oferta specjalna uruchamiana jest na czas określony. Każdorazowo jeśli okaże się, iż cennik przewoźnika ulegnie zmianie to w takim wypadku ceny zastosowane w ofercie specjalnej aktywowanej poprzez kod promocyjny może ulec zmianie.


Program Program partnerski polega na tym, iż przy każdym zamówieniu do zarejestrowanego konta w serwisie, dodawane są jednostki, które można wykorzystać na zamówienia w serwisie. Aby skorzystać z programu partnerskiego i zarabiać na wysyłanych przesyłkach, należy zarejestrować konto w serwisie i napisać do obsługi serwisu. Jednostki programu partnerskiego rejestrowane są na koncie użytkownika po opłaceniu zamówienia. Ilość jednostek rejestrowanych po opłaceniu zamówienia, określana jest indywidualnie dla każdego użytkownika. Zgromadzone na koncie partnerskim jednostki możesz wypłacić na konto PrePaid i wykorzystywać je do opłacenia zamówień w serwisie.  Ważność jednostek Programu Partnerskiego wynosi 12 miesięcy od daty zaksięgowania jednostek na Koncie Programu Partnerskiego.


Oferta indywidualna to specjalny cennik na przesyłki kurierskie, który przypisywany jest do konta w serwisie. Oferta indywidualna przeznaczona jest dla osób lub podmiotów, które wysyłają regularnie lub jednorazowo większe ilości przesyłek oraz posiadają zarejestrowane konto w serwisie.

Oferta indywidualna przygotowywana jest na podstawie informacji dotyczącej ilości przesyłek oraz informacji na temat parametrów paczek (waga, długość, wysokość, szerokość). Jeśli ilość oraz parametry przesyłek nie są znane to wówczas można podać przybliżone ilości lub parametry.

Aby uzyskać dostęp do oferty indywidualnej, należy wysłać zapytanie w tej sprawie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie serwisu gdzie należy podać informację dotyczącą ilości przesyłek, parametrów przesyłek oraz podać informację o loginie (e-mail), który wykorzystano podczas rejestracji konta w serwisie. Po otrzymaniu zapytania obsługa serwisu przygotuje ofertę i prześle ją do akceptacji. Jeśli oferta zostanie zaakceptowana to wówczas cennik specjalny zostanie przypisany do wskazanego w zapytaniu konta w serwisie. Jeśli nie posiadamy konta w serwisie to również możemy wysłać zapytanie, ale wówczas należy dodać informację, iż nie posiadamy jeszcze konta. Oczywiście zawsze przez uruchomienie oferty indywidualnej konieczna jest rejestracja konta w serwisie.

Oferta może być uruchomiona na czas określony lub czas nieokreślony. Zależy to od ilości i regularności wysyłanych przesyłek. Każdorazowo jeśli okaże się, iż cennik przewoźnika ulegnie zmianie to w takim wypadku ceny zastosowane w ofercie indywidualnej mogą ulec zmianie.


Aby skontaktować się z obsługą serwisu należy skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie kontakt. Możesz też wysłać wiadomość bezpośrednio na adres e-mail obsługi serwisu. Znajdziesz go również na stronie kontakt.

Należy pamiętać, iż jeśli zapytanie dotyczy zamówienia lub przesyłki należy w wiadomości wskazać numer przesyłki lub numer zamówienia.

Zalecamy aby w zapytanie wysyłać z adresu e-mail, który został wskazany w zamówieniu, a wiadomość była wysyłana poprzez formularz kontaktowy z wybranym odpowiednim tematem.

Obsługa serwisu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. W soboty i niedziele oraz święta (dni wolne) obsługa serwisu nie pracuje. W szczególnych przypadkach obsługa serwisu może udzielić odpowiedzi również w dni wolne oraz poza wskazanymi godzinami.

Na wszystkie pytania obsługa serwisu udzieli odpowiedzi tak szybko jak to tylko możliwe natomiast nie na wszystkie zapytania obsługa odpowie w dniu wysłania zapytania. Ze względu na ograniczoną obsadę obsługi Klienta należy się liczyć z tym, iż odpowiedź na zapytanie może potrwać powyżej kilku dni roboczych za co z góry przepraszamy.

Nie prowadzimy obsługi stacjonarnej oraz telefonicznej. Podany w regulaminie adres siedziby operatora serwisu jest adresem do obsługi korespondencji natomiast nie jest adresem pod którym operator serwisu prowadzi obsługę Klientów.


W ramach naszego serwisu można złożyć zamówienie na zlecenie odbioru i doręczenia przesyłki przez kuriera lub nadanie i doręczenie przesyłki do punktu obsługi przesyłek lub automatu paczkowego (paczkomatu). Zlecenie odbioru i doręczenia przesyłki zostanie wysłane do wybranego w formularzu przewoźnika (kuriera), który zrealizuje odbiór i doręczenie przesyłki.

Aby złożyć zamówienie na zlecenie odbioru i doręczenia należy wypełnić formularz oraz opłacić zamówienie. Po opłaceniu zamówienia, zlecenie odbioru i doręczenie zostanie automatycznie przekazane do wybranego w formularzu przewoźnika i gdy zostanie ono poprawnie przetworzone przez system przewoźnika wygenerowany zostanie numer przesyłki, numer zlecenia oraz etykieta (dokument transportowy). Szczegółowe informacje na temat obsługi zleceń znajdują się w innych tematach pomocy.

Aby złożyć zamówienie nie trzeba rejestrować konta w serwisie. Jeśli natomiast chcemy skorzystać z dodatkowych opcji i specjalnej oferty to wówczas należy zarejestrować konta w serwisie.


Kurier DHL

od 22.99

Zamów kuriera DHL. Paczkę od nadawcy odbierze kurier i doręczy ją do adresata. Jeśli wysyłasz więcej paczek możesz skorzystać z oferty dla biznesu.

Paczkomaty

od 17.99

Sprawdź naszą ofertę na szybkie nadania w sieci Paczkomatów i Paczko Punktów InPost. Sprawdź też wyszukiwarkę paczkomatów InPost.

ORLEN Paczka

od 12.99

Sprawdź naszą ofertę na szybkie nadania w sieci automatów paczkowych i punktów ORLEN Paczka. Sprawdź też wyszukiwarkę ORLEN Paczka.

Kurier do Niemiec

od 64.96

Sprawdź naszą ofertę na przesyłki do Niemiec. Przesyłkę odbierze i doręczy kurier. Sprawdź też ofertę na przesyłki kurierskie do innych krajów UE.

Śledzenie przesyłki

 

BoxPoint

Masz paczkę do wysłania? Z BoxPoint zamówisz usługi kurierskie online. Wszyscy kurierzy w jednym miejscu! Porównaj ceny usług, skorzystaj z prostego formularza i zamów kuriera.
Kontakt
Masz pytania?
Sprawdź pomoc
Napisz do nas
Obsługa Klienta:
Pn - Pt: 9.00 - 17.00
So - Nd: Nieczynne

Wszystkie prawa zastrzeżone D4M Sp. z o.o.
Płatności obsługuje tpay.com
   

Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie plików cookies, w zakresie zgodnym z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Kliknij przycisk "Zamknij" aby ta informacja nie pojawiała się więcej.